ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Με τη νέα υγειονομική διάταξη του 2017, πλέον όλες οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται να έρχονται σε συνεργασία με πτυχιούχο Υγιεινολόγο, ο οποίος και θα εξασφαλίσει την τήρηση όλων εκείνων των αναγκαίων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων, σε όλο το εύρος των διαδικασιών της αδειοδότησής τους.

 

Η ομάδα της Ygieinologos, γνωρίζοντας εξαρχής τα εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν σε ένα τέτοιο εγχείρημα, σας οδηγεί με ασφάλεια και ταχύτητα στην εκπλήρωση του ονείρου σας: τη δημιουργία της δικής σας επιχείρησης!

Μελέτη χώρου

Η ομάδα της Ygieinologos παρέχει υπηρεσίες που αφορούν τη μελέτη και τη διαμόρφωση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάντα σε συνδυασμό με τις επιθυμίες του επιχειρηματία και την κείμενη νομοθεσία. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από την εταιρεία μας, είτε ολοκληρωμένες είτε σε συνεργασία με Μηχανικό.

Διάγραμμα ροής

Το διάγραμμα ροής, όπως και η περιγραφική έκθεση που το συνοδεύει και αφορά επιχειρήσεις ποτών ή/και τροφίμων, συντάσσεται και υπογράφεται από πτυχιούχο Υγιεινολόγο της ομάδας μας, εξασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία όλης της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης.

Έκδοση αδειών

Η εταιρεία μας, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με Μηχανικό, συγκεντρώνει όλα εκείνα τα έγγραφα και τις πιστοποιήσεις, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιτυχή αξιολόγηση και την έγκριση της εκάστοτε επιχείρησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

Οι υπηρεσίες της Ygieinologos αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κυρίως επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Ενδεικτικά μερικές από αυτές:

Καφετέριες – Μπαρ
Εστιατόρια – Ψητοπωλεία
Ζαχαροπλαστεία
Κρεοπωλεία – Ιχθυοπωλεία
Αρτοποιεία
Παντοπωλεία – Υπεραγορές τροφίμων
Παρασκευαστήρια τροφίμων και ποτών
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων
Βρεφονηπιακοί / Παιδικοί σταθμοί
Κέντρα διασκεδάσεως
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Υγειονομική μελέτη και διαμόρφωση χώρου

Υγιεινολόγος της εταιρείας μας, πάντα σε συνεννόηση με σας, διενεργεί επιτόπια αυτοψία του χώρου στον οποίο ενδιαφέρεσθε να ιδρύσετε μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος και σας ενημερώνει για τα υγειονομικά κριτήρια που πρέπει να πληρεί ο χώρος αυτός. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση, αναλόγως του είδους της επιχείρησης που θα επιλέξετε να δραστηριοποιηθείτε, αλλά και των ειδικών υγειονομικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

Κατόπιν, και με βάση την παραπάνω μελέτη, προτείνει ένα σχέδιο διαμόρφωσης του χώρου αυτού, το οποίο όχι μόνο θα είναι σύμφωνο με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία, αλλά και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία ευχάριστη και ασφαλή ροή της παραγωγικής διαδικασίας.

Σύνταξη διαγραμμάτων ροής και τεχνικών εκθέσεων αυτών

Η σύνταξη και η υπογραφή διαγραμμάτων ροής μιας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και των τεχνικών εκθέσεων που συνοδεύουν τα διαγράμματα αυτά, μετά από την νέα υγειονομική διάταξη του 2017, έχει περάσει κατ’αποκλειστικότητα στα χέρια πτυχιούχων Υγιεινολόγων.

Πρόκειται για απολύτως απαραίτητα έγγραφα, τα οποία κάθε επιχείρηση τροφίμων ή και ποτών υποχρεούται να έχει στη κατοχή της. Ένα διάγραμμα ροής, καθώς και η τεχνική έκθεση που το συνοδεύει, περιγράφει λεπτομερώς όλα τα στάδια που ακολουθεί ένα τρόφιμο, από την στιγμή παραλαβής του από την επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος μέχρι και την τελική του διάθεση στον καταναλωτή. Δεν περιγράφει όμως μόνο, κάθε άλλο…Προτείνει και κυρίως καθοδηγεί τον μελλοντικό επιχειρηματία εστίασης σε ασφαλή υγειονομικά χνάρια, καθιστώντας αυτόματα το προϊόν του ποιοτικότερο και συμβάλλοντας σε πάντα επιτυχείς αξιολογήσεις της επιχείρησής του από ελεγκτικούς φορείς.

Έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η ομάδα της Ygieinologos αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την έκδοση αδειών για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στις αρμοδιότητές μας είναι η συγκέντρωση του συνόλου των απαραίτητων εγγράφων και βεβαιώσεων (βεβαιώσεις χρήσεως γης, νομιμότητας κλπ.) από τις υπηρεσίες του κράτους (Πολεοδομία, Δήμο κλπ.), ώστε να δημιουργήσουμε έναν ολοκληρωμένο φάκελο, ο οποίος και θα βοηθήσει στην ομαλή αδειοδότηση της επιχείρησής σας.

Συνεχής υποστήριξη της επιχείρησής σας

Ακόμη και μετά την επιτυχή αξιολόγηση-αδειοδότηση και την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής σας, η δουλειά η δική μας δεν σταματά εδώ.

Ο κλάδος των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος διέπεται από νόμους και κανονισμούς, οι οποίοι μπορεί και να φαίνονται δαιδαλώδεις στον μη γνωρίζοντα ή ακόμη και να μεταβάλλονται με το πέρας του χρόνου. Ευθύνη μας λοιπόν είναι να σας κρατούμε ενήμερους για εξελίξεις που αφορούν την δραστηριότητά σας και να προφυλάσσουμε το εγχείρημά σας, αφήνοντας εσάς συγκεντρωμένους να επιχειρήσετε.