ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο Ygieinologos.gr αποτελεί μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται και δίνει άμεσα λύσεις, τόσο στον χώρο της επιστημονικής καταπολέμησης μικροβίων, εντόμων και τρωκτικών, όσο και σε αυτόν της αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ, μπαρ, εστιατόρια και γενικότερα όπου μπορεί να σερβίρεται, παρασκευάζεται, συσκευάζεται ή/και αποθηκεύεται τρόφιμο ή ποτό).

Η Ygieinologos.gr εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διαχείρισης Μικροβίων & Παρασίτων (Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις) και είναι εφοδιασμένη με άδεια εκτελέσεως των προαναφερόμενων εργασιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στελεχώνεται δε από ανθρώπους με άριστη τεχνογνωσία, ειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία, ώστε να εξασφαλίζει άμεσο αποτέλεσμα στις πιο προσιτές τιμές.

Υπεύθυνος επιστήμονας της εταιρείας Ygieinologos.gr είναι ο Κρεμαντζής Χρήστος, με την ειδικότητα του Υγιεινολόγου, οπότε πρωταρχικό μας μέλημα είναι, εκτός από το να σας παρέχουμε ακριβώς την λύση που αναζητάτε, η προστασία και η εξασφάλιση του αγαθού της Υγείας. Επίσης, με την ειδικότητα του Υγιεινολόγου που κατέχει ο υπεύθυνος επιστήμονας της Ygieinologos.gr, δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία μας (σύμφωνα και με τη νέα Υγειονομική διάταξη του 2017) να διεκπεραιώνει αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, συντάξεις Διαγραμμάτων Ροής και περιγραφικών εκθέσεων των Διαγραμμάτων αυτών.

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015

Τέλος, η εταιρεία μας έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το πρότυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008, καθώς και ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμμορφωμένο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015! Η κατοχή και των τριών αυτών πιστοποιητικών, μας καθιστά αυτόματα πρωτοπόρους στα πεδία που δραστηριοποιούμαστε!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ